Световната здравна организация: Без футбол до края на 2021 година