Британският монетен двор пусна монета в памет на Стивън Хокинг