Спечели сборника на Алвин Шварц „Страшни приказки за мрачни вечери 3“

„Тялото. Наръчник за употреба“: какво не знаем за телата си

Награда: Кой спечели сборника на Михаил Вешим „Германският пациент“?

Въз основа на какви закони Османската империя съди Левски?

Спечели сборника на Михаил Вешим „Германският пациент“