Другата реалност: баща вдъхна живот на рисунките на децата си

„Мили татко“: истории за бащинството през детските очи

На едни родители (от MadMan)

Грижовен баща = ревнив съпруг