Награда: Кой спечели сборника на Михаил Вешим „Германският пациент“?

Награда: Кой спечели романа „Последната дворна разпродажба на Фейт Бас Дарлинг“ на Линда Рътлидж?