Максималната скорост по магистралите в Нидерландия става 100 км/ч