Награда: Кой спечели книгата „Изкуството да живеем просто“ на Шунмьо Масуно

Спечели книгата „Изкуството да живеем просто“ на Шунмьо Масуно

Награда: Кой спечели романа „Загадките на безумието“ на Исмаил Кадаре?

Спечели романа „Загадките на безумието“ на Исмаил Кадаре

Награда: Кой спечели романа „Хладнокръвно“ на Труман Капоти?

Спечели романа „Хладнокръвно“ на Труман Капоти