Спечели сборника на Алвин Шварц „Страшни приказки за мрачни вечери 3“

Награда: Кой спечели романа „Загадките на безумието“ на Исмаил Кадаре?

Спечели романа „Загадките на безумието“ на Исмаил Кадаре

Награда: Кой спечели романа „Хладнокръвно“ на Труман Капоти?

Спечели романа „Хладнокръвно“ на Труман Капоти