Митовете за здравите зъби

„Кой“ се крие в мъжката брада?