Стани автор

Стани автор

Обичаш ли да пишеш?

Имаш какво да споделиш?

Имаш история, която искаш за разкажеш?

Мъжкият портал © Мустак търси най-талантливите автори сред своите читатели. Изпрати ни специално написани за нас и непубликувани досега текстове. Темата избираш ти! Одобрените от редактор на сайта материали ще бъдат публикувани.

Важно!

  1. Материалът не трябва да е бил публикуван в интернет пространството или в печатна медия досега.
  2. Текстът трябва да е написан на кирилица и да е добре структуриран.
  3. И не забравяй – мъжкият портал © Мустак залага на уникалното и любопитно съдържание, забавните текстове и полезната информация.

Ако си съгласен с всичко написано по-горе, можеш да ни изпратиш твоя авторски материал на имейл

Стани автор

NB! Авторите на материалите отстъпват на © Мустак правата за публикуване на изпратените текстове.