По-голям мозък не значи повече интелект

Бирата сплотява

Защо ни е трудно да изслушваме жените?