Награда: Кой спечели романа „Прокоба“ от Камила Лекберг?

Спечели романа „Прокоба“ от Камила Лекберг

Награда: Кой спечели романа „Тревожни хора“ на Фредрик Бакман?